4 минути за четене

Човек трябва да опита - и да продължи

окт 2020
Човек трябва да опита - и да продължи

Уинстън отвори широко входната врата на KUMON и спря за момент, за да си поеме дъх. След това мина през чакалнята, извади своята папка и седна на съседната свободна маса. "Да, отново е тичал", каза с усмивка неговият инструктор Лорънс. "Той тича до учебния център, защото идва с удоволствие. Не се страхува от предизвикателствата, които го очакват тук." Спомних си нашия рекламен видеоклип, в който учениците бързат, тичайки към учебния център - и съм изненадан, че това действително се случва в KUMON.
 
Уинстън е момче на пет години, много весело, изпълнено с енергия, дружелюбно и словоохотливо. Той започна в KUMON, защото искаше да се научи да пише на английски. Майка му забеляза радостта му от самостоятелното учене, когато той опитваше да преписва буквите от книги. Това, което обаче му създаваше най-големи трудности, беше да седи мирно както и можеше да концентрира вниманието си за съвсем кратко време.
 
„Трябваше да променя малко очакванията на родителите“, казва инструкторът. "Най-важното е да накараме Уинстън да може да се концентрира. Затова започнахме с програмата по математика. В началото той не можеше да реши три задачи една след друга, а по английски не можеше да напише докрай нито една дума. Всеки път говореше и очакваше внимание." "Уинстън отказваше също да пише домашните си от KUMON и аз бях склонна да прекъсне", каза майка му и погледна Лорънс. "Но Ви благодаря, че ни помогнахте, да изчакаме търпеливо резултата."
 
Няколко седмици по-късно той е в състояние да завърши цялата страница и маркира сам мястото върху листа, от което иска да продължи. "Успях! Успях! Направих страницата", извиква той, сияещ от радост. Лорънс поглежда към мен: "Исках да ти разкажа за Уинстън, защото е много усърден. Исках да ти покажа как той се радва всеки път, когато постигне и научи нещо ново." Уинстън отново се заема с работата. Вече той може да прекара 30 минути в KUMON, без да губи вниманието си.
 
Сега Уинстън е стигнал до момента, в който изцяло може да се възползва от това, което може да предложи методът KUMON. „Той напълно е променил отношението си към ученето“, смята майка му. „Когато преди нещо го затрудняваше, идваше при мен: "Мамо, можеш ли да го направиш вместо мен?" Сега не се предава толкова лесно. Готов е да си го изясни сам. Това е една от причините, поради които KUMON е толкова забележителен." "Той не казва: "Не знам." Знае, че му е необходимо само време, за да се занимава с това и да си го изясни", добавя бързо Лорънс.
 
"Искам Уинстън да може да учи без чужда помощ и да има правилно отношение към ученето. Мисля, че да имаш добър учител е донякъде въпрос на късмет. Ако човек може обаче сам да учи нещата, тогава държи своето развитие изцяло в ръцете си", казва неговата майка.
 
Как обаче се е научил да чете? Това беше моят въпрос, когато Уинстън ни прочете буквите от компютъра. "Може би защото…" Уинстън се притисна към майка си и я прегърна... "Може би защото много му чета…", "защото просто искам да бъда като тебе, мамо."