Програмата по математика на КУМОН

Програмата по математика на КУМОН

Програмата по математика на КУМОН помага на децата и младежите във всяка възраст, независимо от настоящите им способности, да развият своите математически умения и обичта към числата.

Нашите ученици са деца от две години до ученици от по-горните класове. Всеки един от тях бива оценен в началото на своето пътешествие с КУМОН, за да бъде гарантирано, че ще получава правилните работни материали в правилното количество. Задачите биват избирани според уменията, независимо от възрастта или учебната година, така че всеки ученик да има възможност да напредне и да постигне големи успехи в областта на математиката.

КУМОН частните уроци по математика започват с малки стъпки от основните принципи за разпознаването на числата и стигат до комплексни математически теории, като в течение на този процес уменията се развиват постепенно.

Ние сме убедени, че всяко дете има потенциала да преуспее в математиката, и нашите опитни инструктори го подпомагат, за да постигне тази цел. Учениците се сдобиват с умението да учат самостоятелно. Същевременно работят върху всяка тема, докато я разберат и овладеят перфектно, преди да преминат към следващата.

Моето дете е на...

Програмата по математика на КУМОН започва с основните принципи на броене и води учениците стъпка по стъпка към висшата математика. Решават задачите без употребата на калкулатор.

Всяко ниво на уроците по математика надгражда постепенно върху развитите в предишното ниво умения, осигурявайки задълбочено разбиране и способност за прилагане на наученото.

Всеки ученик започва на подходящо за него ниво. Установяваме индивидуалната отправна точка и очаквания напредък посредством безплатен диагностичен тест.

Искам да помогна на детето си да...

КУМОН програмата по математика помага на малките деца не само да изградят здрави познавателни основи в смятането, ами и да развият уменията, които са им необходими за едно концентрирано учене. Нашите инструктори ги окуражават във всеки аспект на ученето, от приятната позиция на седене до положението на ръцете и държането на писалката, до това как да подходят към работните листове и да поддържат концентрацията си. Така децата работят ефикасно от самото начало и се повишава издържливостта им.

При малките деца се увеличава постепенно обемът на работата, която отмятат в учебния център  или вкъщи, за да се запази ентусиазмът им и за да работят с удоволствие върху КУМОН работните листи за детска градина. Това умерено увеличаване на трудността помага за развитието на концентрацията, тъй като започват с малки стъпки и биват подбуждани всеки път да се съсредоточат за малко по-дълго време.
Работата в КУМОН центъра по математика занимава малките ученици с дейности, които ги забавляват и непрекъснато повишават тяхното ниво на разбиране и самоувереност. Искаме първата среща с числата да е едно позитивно преживяване за децата. Затова им даваме последователни работни листи, с които могат да се справят и които искат да решат.

Подхождаме към числата, като първо се научават да броят и да разпознават цифрите. По този начин полагаме основите на учението, които са разбираеми за вашето дете. Програмата по математика е съобразена с възможностите на детето, с дейности, които отговарят на оптималната му познавателна сфера (тоест са съобразени перфектно с неговите нужди), за да може да изпитва чувство за удовлетворение. Посредством този персонализиран и структуриран учебен метод вашето дете може да се съсредоточи върху материалите, докато ги разбере напълно. По този начин доверието в собствените му умения нараства с всеки изминал ден .
КУМОН програмата по математика е разработена с голямо внимание и е усъвършенствана в течение на 60 години, за да се сдобие детето ви с една трайна база по математика и да се оборудва с необходимите инструменти, за да постигне изключителни успехи. Децата имат особено голяма полза от метода, когато започнат да учат с КУМОН в най-ранна възраст и се сдобият своевременно с едно задълбочено разбиране относно разпознаването на числата, изписването на цифрите и сферата на числата въобще. Много от нашите невръстни ученици знаят да събират числа, преди да тръгнат на училище. Нашите ученици могат да започнат от двегодишна възраст, и изненадват както ръководителите на учебните центрове, така и родителите, със своя напредък и ентусиазъм за учене.

Методът КУМОН е така структуриран, че децата развиват от самото начало едно много позитивно отношение към учението, и освен това - винаги съгласно техните способности - са в състояние да се захващат с все по-взискателни задачи в сравнение със своите връстници.

С помощта на шарени, забавни и будещи интерес работни листи за деца в детската градина, нашата програма по математика, с помощта на КУМОН инструктора, въвежда децата в света на числата.

Инструкторите окуражават децата да работят внимателно и целенасочено. По този начин те развива концентрация, успяват да остават съсредоточени за по-дълго и се сдобиват с един позитивен подход към ученето, който ще им е от полза не само в училище, но и в други области на живота им.

Децата добиват увереност в способностите и посредством КУМОН работните листи по математика развиват своите умения стъпка по стъпка. Едва когато са в състояние да решават задачите в настоящата тема гладко и безпроблемно минават на следващата тема.

Искам да помогна на детето си да...

КУМОН частните уроци по математика дават възможност на всяко дете да работи точно в своята оптимална познавателна сфера, тоест на едно ниво, което е идеално съобразено спрямо неговите нужди. Децата учат с различна скорост. КУМОН методът на обучение се съобразява с тези различия, за да успее всяко дете да изгради трайни познавателни основи и да се превърне в един преуспял учащ. Защото когато учениците се обръщат към напреднали материали, преди да са разбрали напълно по-простите, това може да подкопае тяхната самоувереност и да сложи спънки на прогреса им.

Ръководителите на нашите учебни центрове оценяват учениците преди да започнат с образователната програма КУМОН, и установяват една подходяща отправна точка в програмата. Първата цел е да се изгради самоувереност и да се развие способност за учение. Учениците подсилват основите, и впоследствие преминават към по-взискателни задачи .
КУМОН програмата по математика има за цел да запознае учениците с математиката и да събуди ентусиазъм към този предмет. Нашите опитни инструктори в учебните центрове обръщат внимание на това вашето дете да учи с помощта на задачи, които са точно съобразени с неговите индивидуални изисквания. Вашето дете напредва през всяко отделно ниво на програмата, като в това време уменията му и лекотата при боравенето с различните математически операции се увеличават.

Нови тематични области се въвеждат с въводителни упражнения и примери, а степента на трудност се увеличава постепенно и с малки стъпки. Този подход позволява на всеки ученик да поеме отговорността за своя учебен процес и да се захване с нови предизвикателства, колкото повече нарастват неговите умения и самоувереност.
КУМОН програмата по математика дава възможност на всяко дете да работи в съответствие със своите индивидуални способности - без ограничения от някой учебен план или от онова, което се счита подходящо за възрастта му. Децата се занимават с едно ниво толкова дълго, колкото е необходимо, за да разберат разработваната тема и да я овладеят перфектно, след което преминават към следващото ниво. По този начин онези, които са готови за по-взискателни задачи, могат да надминат нивото на учебната си година и да повишат уменията си на едно по-напреднало ниво.

Нашата програма по математика предлага на децата инструментите, с които да усвоят висшата математика със сравнителна лекота. Захващат се с комплексни математически теми и се обръщат към диференциалното и интегралното смятане. В това им помага фактът, че още от предишните нива на КУМОН, с помощта на примерите в работните листи по математика, са се развили техните способности за самостоятелно учене и уменията за решаване на задачи.

Нашата програма по математика дава възможност на всеки ученик, независимо от способностите му, да подхожда към задачите по математика със самоувереност, и гарантира, че всяка ключова способност е напълно усвоена, преди ученикът да напредне по-нататък в КУМОН математиката.

Ежедневното занимание по математика дава възможност на учениците да се справят със задачите все по-бързо и безпроблемно. По този начин развиват един позитивен и съсредоточен подход към ученето.

Независимо от възрастта на детето, инструкторът в учебния център по математика КУМОН избира задачи, подходящи за академичното ниво на ученика. Така той успява първоначално да навакса евентуалните пропуски, а впоследствие да напредне далеч над нивото на връстниците си, без да му се поставят ограничения.

Искам да помогна на детето си да...

КУМОН програмата по математика подсилва не само техническите умения и лекотата при боравенето с математически операции. Целим същевременно да подобрим и подхода на детето ви към учението. Когато всеки ден се отделя едно определено време за работата с КУМОН, детето привиква към ежедневната работа. КУМОН поощрява позитивните учебни навици, които ще са му от полза и в училище, като например това, че детето ви винаги първо прочита внимателно задачите и инструкциите към тях. Радостта от успеха на този подход към работата подсилва на свой ред позитивните учебни навици.

Нашата образователна програма е съобразена индивидуално с вашето дете, така че то да може да напредва с успех в математиката, което подобрява неговата самоувереност и способността му за концентрация.
Целта на КУМОН програмата по математика е учениците да са в състояние да решават без усилия задачи в областта на висшата математика. Учениците си изработват здрави познавателни основи по математика и впоследствие се обръщат към по-сложни математически теми, които стигат до кулминацията си с диференциалното и интегралното смятане.

Нашата учебна програма не се ограничава от някакъв учебен план. Учениците напредват към следващото ниво независимо от възрастта си, според своите умения и лекотата, с която работят с числата. По този начин имат възможност да предизвикват сами себе си, без ограничения, и да се занимават с математически задачи, които надминават нивото на учебната им година.
КУМОН програмата по математика дава на учениците инструментите, за да могат да решават комплексни математически задачи. Но най-важното е: Помага им да учат самостоятелно. От самото начало учениците в учебния център по математика КУМОН биват насърчавани да се ориентират по примерите, които им показват стъпките за решаването на задачата. Така учениците могат да напредват самостоятелно през напредналите нива на програмата по математика КУМОН и установяват: Ако се постарая, ще намеря решението! Това отношение към учението ще им бъде полезно през целия им образователен процес.

Ученици, които са преминали по този начин през всички нива на програмата по математика, разполагат с една забележителна способност да работят с числа, без да им се налага да разчитат на калкулатор. Разполагат и с готовността да усвоят една нова тема съвсем самостоятелно, и са следователно оптимално подготвени за следването в университета и за живота след това.

Нашата програма по математика помага на учениците да се сдобият с един позитивен подход към математиката. Първоначално попълват пропуските в знанията си и впоследствие изграждат уменията, необходими за достигането на нивото в училище, като накрая то бива надминато.

КУМОН инструкторът по математика показва на учениците си как могат сами да решават задачите по математика с помощта на примерите в КУМОН работните листи по математика. По този начин те се превръщат в самостоятелни, самоуверени ученици, които са отворени за предизвикателства и не се страхуват от непознати задачи.

Независимо от възрастта и нивото си в училище, учениците в КУМОН учебния център по математика напредват със собствено темпо. По този начин се сдобиват с увереността да се заемат със сложни математически операции, които се изучават в по-горни класове в училище.

Кои теми са включени в КУМОН програмата по математика?

Натиснете на следните области, за да научите кои теми покрива КУМОН програмата по математика на всяко ниво.

Плъзнете с пръст, за да видите повече

Разпознаване и разбиране на числата

На нивата 6А до 4А учениците започват с изказването на числата, като същевременно ги показват. Това тренира разбирането на числовия ред. Учениците се научават да разпознават цифрите, а впоследствие, и да ги изписват. На това ниво нашите работни листове използват обилно фигури, илюстрации с точкови множества и числови таблици. Учениците се упражняват да разбират илюстрираните множества и да разпознават взаимовръзката между цифрите, количеството и мястото в числовата поредица. Когато младите ученици са готови с това, обхватът на числата, които срещат, се разширява постепенно. Първоначално се съсредоточават върху числата от 1 до 5, после до 10, после 11 - 20 и т.н. до 100, и могат да изписват самостоятелно числата до 50.

Основи на аритметиката

Нивата от 3А до D задълбочават познанията за числовия ред, преди да бъдат въведени основните математически операции събиране, изваждане, умножение и деление. Всяка аритметична операция е представена отначало с по-малки и едноцифрови числа, и постепенно се покачва към по-големи и двуцифрени числа. Методичният подход се разширява стъпка по стъпка по-нататък от смятане на ум към писмено събиране и изваждане, както и умножение и деление. Това става на малки стъпки и с помощта на задачи, които са наполовина решени, за да помогнат на децата да напредват самостоятелно .

Дроби

На нивата Е и F учениците усвояват дробите и са в състояние, посредством примери и въводителни задачи, да събират, да вадят, да умножават и да делят дроби. С повишаването на самоувереността и скоростта им, те се обръщат към по-сложни задачи. Научават правилната последователност на стъпките, които водят до решението, и определят най-големия общ делител и най-малкото общо кратно. Работят с до три дроби в четирите аритметически операции. Занимават се и с десетичните числа.

Основи на алгебрата

Нивата от G до I дават възможност на учениците да усвоят самостоятелно положителните и отрицателните числа посредством четирите аритметически операции, както и алгебрични изрази и уравнения. Учениците биват окуражавани да изписват всички стъпки, които предприемат за решаването, докато са добре запознати с подхода. Алгебричната сложност се увеличава: Учениците извършват операции с мономи, а впоследствие и с полиноми, след което се обръщат към алгоритмите, квадратните корени, квадратните уравнения и функции, както и към Питагоровата теорема. Учениците развиват способността за правилно решение на задачи, като изписват необходимите междинни стъпки .

Функции

Нивото J развива алгебричните умения на учениците, преди да се захванат в следващото ниво с фундаменталните свойства на функциите. Разбирането на учениците за функциите се увеличава непрекъснато, и те се захващат със задачи с повишена сложност. Впоследствие се обръщат към логаритмите, пределно допустимите стойности, диференциалите и интегралите. По-нататък учениците развиват своите способности в боравенето с тригонометрични функции и уравнения с линии и кръгове .

Диференциали и интеграли

Нивата N и О формират необходимите умения, за да са в състояние да се захванат с напреднали диференциални и интегрални уравнения, след като учениците са задълбочили разбирането си за пределно допустимите стойности. Уменията, с които се сдобиват децата в течение на програмата по математика, стигат до кулминацията си с тяхната способност да решават задачи от висшата математика въз основа на досега заработените математически умения и на разбирането на диаграми. Вече са се сдобили успешно с всички необходими умения, за да напреднат по-нататък чрез самостоятелно учене, тъй като са свикнали да прибягват до примери, указания и помагала с решения, за да разбират и да обработват сложни математически материали.

Как работи КУМОН?

Учениците на КУМОН работят ежедневно вкъщи над своите КУМОН задачи и посещават два пъти седмично един учебен център. Времето, необходимо за ежедневният обем от работа, е около 30 минути на ден за всеки предмет, като може да има отклонения във времето за учение.

При посещението на учебния център учениците обработват работните листи от съответния ден, като инструкторът и един екип от помощници ги наблюдава и напътства. Времето, което прекарват в учебния център позволява на инструктора да подкрепи детето ви при неговата работа и да се погрижи то да напредне с увереност. При посещението си в образователния център учениците предават задачите, които са решили и маркирали вкъщи, и вземат вкъщи със себе си работа за следващия ден, до следващото си посещение в учебния център.

30 минути при КУМОН

Намерете алтернативен учебен център

Квалифициран персонал
От 3,87 лв / ден
Над 1000 учебни центъра в Европа