Условия за ползване


Защитата на Вашите лични данни при обработката на лични данни във връзка с посещението Ви на нашата начална страница е важна задача за нас. Вашите данни се защитават в рамките на законовите разпоредби. По-долу искаме да Ви информираме за начина и обема на обработката на лични данни чрез тази уебстраница съгласно член 13 от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). I.Данни за Отговорната инстанция

I. Данни за Отговорната инстанция

KUMON Deutschland GmbH
Wiesenstr. 21W
40549 Düsseldorf

Tel: +49 211 522858-0
Fax: +49 211 522858-49

info@kumon.de

II. Данни за пълномощника по защита на данните

За въпроси относно защитата на данните на Ваше разположение с удоволствие е нашият външен пълномощник за корпоративната защита на данните:

господин Арндт Халбах от
DataSEKure Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH
Mr. Marc E. Evers
Weilerstr. 6
79252 Stegen
Deutschland

Tel: +49 761-2057430
Web: www.datasekure.de

III. Обработка на данните чрез уебсайта

Вашето посещение на нашите уебстраници се протоколира. Първоначално се регистрират основно следните данни, които ни изпраща Вашият браузър:
  • IP адрес, актуално използван от Вашия РС или Вашия рутер
  • дата и час
  • тип и версия на браузъра
  • операционната система на Вашия PC
  • разглежданите от Вас страници
  • име и размер на извикания(те) файл(ове)
  • както и евент. URL на пренасочващата уебстраница.

Тези данни се събират само с цел сигурност на данните, за подобряване на нашите предлагани в интернет услуги, както и за анализ на грешките въз основа на чл. 6 ал.1 е от ОРЗД. IP адресът на Вашия компютър се използва само анонимизирано (съкратен с последните 3 цифри). Освен това можете да посетите нашия уебсайт, без да предоставяте данни за Вашата личност.

Обръщаме вниманието Ви на това, че предаването на данни в интернет (напр. при комуникация по имейла) може да има пропуски в сигурността. Абсолютна защита на данните от достъп на трети лица не е възможна. Затова трябва да ни изпращате поверителни данни по друг начин, напр. по пощата.

Кандидатури
Отговорният изпълнител на обработката обработва личните данни на кандидати с цел осъществяване на процедурата за кандидатстване. Обработката може да се извършва и по електронен път. Това се отнася най-вече за случая, когато един кандидат изпрати съответната документация за кандидатстване на отговорния изпълнител на обработката по електронен път, например по имейла или чрез намиращ се на интернет страницата уебформуляр. Ако отговорният изпълнител на обработката сключи трудов договор с кандидат, изпратените данни се запаметяват за целите на изпълнението на отношенията на заетост при съблюдаване на законовите разпоредби. Ако отговорният изпълнител на обработката не сключи трудов договор с кандидата, документацията за кандидатстване се изтрива при съблюдаване на законовите разпоредби след заемане на вакантното работно място, в случай че на изтриването не се противопоставят други правомерни интереси на отговорния изпълнител на обработката. Друг правомерен интерес в този смисъл е например задължение за доказване при процедура съгласно Общия закон за равното третиране (ОЗРТ). Кандидатурите могат да се обработват от нас само ако са изпратени на имейл адрес karriere@kumon.de. Ако използвате друг имейл адрес на нашата фирма, Вашата кандидатура за съжаление няма да бъде разпозната от нашите системи и затова няма да се вземе под внимание. Моля имайте предвид, че имейлът не е сигурно комуникационно средство. Ако Вашата кандидатура достигне нашия имейл сървър с гореспоменатия имейл адрес, ще защитим Вашите кандидатури със значителни технически и организационни мерки. По този път на Вашата кандидатура към нашата фирма, чрез публичния интернет, ние нямаме влияние и не можем да гарантираме нивото на защита на Вашата кандидатура. Ако Вашият изпращащ имейл сървър поддържа STARTTLS, нашият имейл сървър също ще използва STARTTLS и така ще гарантира зашифроване на транспортирането.

Формуляр за контакт
Личните данни (напр. Вашето име, адресните данни или данните за контакт), които ни съобщавате по собствена инициатива, напр. в рамките на някакво запитване или по друг начин, се запаметяват при нас и се обработват само за кореспонденция с Вас и само за тази цел, за която сте ни предоставили на разположение тези данни. Обработката на тези данни се извършва въз основа на чл. 6 ал.1 a; 6 ал. 1 е. от ОРЗД.

Сигурно предаване на данните
За да защитим сигурността на Вашите данни при предаването, използваме съответстващ на съвременното ниво на техниката метод на зашифроване (SSL) чрез HTTPS.

IV. Получател на личните данни
За извършване и осъществяване на процесите на обработка можем да се обърнем към доставчици на услуги по пътя на поръчка на обработката на данни.

Конкретно за хостинга на нашия уебсайт сме включили доставчици на услуги. Договорните отношения с нашите доставчици на услуги се регулират съгласно разпоредбите на чл. 28 от ОРЗД, които съдържат изискваните от закона положения за защита на данните и сигурността на данните.

V. Събиране на данни чрез Google Analytics
Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уебанализ на Google Inc. („Google"). Google Analytics използва т. нар. „бисквитки", текстови файлове, които се запаметяват във Вашия компютър и дават възможност за анализ на използването на уебсайта от Вас. Създадените от бисквитката информации за използването на този уебсайт от Вас се предават по принцип на сървър на Google в САЩ и се запаметяват там. Основание за обработката на данните е чл. 6 ал. 1 е) от ОРЗД. По поръчка на администратора на този уебсайт Google ще използва тези информации, за да анализира Вашето използване на уебсайта, да съставя отчети за дейностите в уебсайта и да предоставя други услуги на администратора на сайта, свързани с използването на уебсайта и използването на интернет. Предаденият от Вашия браузър в рамките на Google Analytics IP адрес не се обединява с други данни от Google. Можете да предотвратите запаметяването на бисквитките чрез съответна настройка на софтуера на Вашия браузър; обръщаме обаче вниманието Ви на това, че в този случай евентуално няма да можете да използвате в пълен обем всички функции на този уебсайт. Освен това можете да предотвратите регистрирането на създадените чрез бисквитката и отнасящи се до Вашето използване на уебстраницата данни (вкл. на Вашия IP адрес) в Google, както и на обработката на тези данни чрез Google, като свалите и инсталирате наличния в следния линк плъгин за браузър: http://tools.google.com/dlpage /gaoptout?hl=de . Основание за обработката на данните е чл. 6 ал. 1 е от ОРЗД.

Демография на Google Analytics и съобщаване за интереса
KUMON Deutschland GmbH използва бисквитки на Първа страна на Google Analytics с бисквитки за реклама на Трета страна на Google, за да предоставят заедно допълнителна информация за Ремаркетинг с Google Analytics, Докладване на Google Display Network Impression и Докладване на Демография и интерес на Google Analytics. Отказ: Google Opt-Out.

VI. WordPress Stats
Този уебсайт използва WordPress Tool Stats, за да анализира статистически достъпа на посетителите. Доставчик е Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, САЩ. WordPress Stats използва бисквитки, които се запаметяват във Вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта. Генерираните чрез бисквитките информации за използването на нашия уебсайт се запаметяват в сървъри в САЩ. Вашият IP адрес се анонимизира след обработката и преди запаметяването. Бисквитките “WordPress-Stats” остават във Вашето крайно устройство, докато ги изтриете. Администраторът на сайта има правомерен интерес към анонимизирания анализ на поведението на потребителя, за да оптимизира както своите предлагани в интернет услуги, така и своята реклама. Можете да настроите Вашия браузър така, че да бъдете информирани за поставянето на бисквитки и да разрешавате бисквитки само в отделни случаи, да изключвате приемането на бисквитки за определени случаи или общо, както и да активирате автоматичното изтриване на бисквитки при затваряне на браузъра. При деактивирането на бисквитки функционалността на нашия уебсайт може да е ограничена. Можете да възразите срещу събирането и използването на Вашите данни за в бъдеще, като с едно кликване върху този линк поставите бисквитка Opt Out във Вашия браузър:
https://www.quantcast.com/opt-out/ .

Ако изтриете бисквитките във Вашия компютър, трябва да поставите отново бисквитката Opt-Out4

VII. reCAPTCHA
За защитата на Вашите запитвания чрез интернет формуляр използваме услугата reCAPTCHA на компанията Google Inc. (Google). Запитването служи, за да се различи дали въвеждането се извършва от човек или непозволено чрез автоматизирана, машинна обработка. Запитването включва изпращането до Google на ІР адреса и евент. на други данни, необходими на Google за услугата reCAPTCHA. За тази цел Вашето въвеждане се предава на Google и там се използва по-нататък. Преди това обаче Вашият ІР адрес се съкращава от Google в границите на държавите членки на Европейския съюз или в други държави, участнички в спогодбата за Европейското икономическо пространство. Само в случаи на изключение пълният ІР адрес се предава от Google на сървър в САЩ и се съкращава там. По поръчение на администратора на този уебсайт Google ще използва тези информации, за да анализира Вашето използване на тази услуга. ІР адресът, изпратен от Вашия браузър в рамките на reCaptcha, няма да се обединява от Google с други данни. Услугата се извършва на основание на чл. 6 ал. 1 изр. 1 буква е от ОРЗД

VIII. Google Maps
Тази страница използва чрез интерфейса API картографската услуга Google Maps. Доставчик е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. За използване на функциите на Google Maps е необходимо да запаметите Вашия IP адрес. Тези информации се предават по принцип на сървър на Google в САЩ и се запаметяват там. Доставчикът на тази страница не оказва влияние върху това предаване на данни.

Използването на Google Maps се извършва в интерес на активируемо изображение на нашите онлайн предложения и на лесна възможност за намиране на местата, посочени от нас в уебсайта. Това представлява правомерен интерес по смисъла на чл. 6 ал. 1 буква е от ОРЗД

Ако не сте съгласни с тази обработка на Вашите данни, съществува възможност за деактивиране на услугата на "Google Maps", а така и предотвратяване на предаването на данни на Google. За целта трябва да деактивирате функцията Java Script във Вашия браузър. Обръщаме обаче вниманието Ви на това, че в този случай не можете да използвате "Google Maps" или можете да го използвате само ограничено. Повече информация за оперирането с данните на потребителите ще намерите в Декларацията за защита на данните на Google: https://www.google.de/intl/de /policies/privacy/.

Adwords и Google Conversion Tracking
Този уебсайт използва Google AdWords. AdWords е онлайн рекламна програма на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Съединени щати (“Google”). В рамките на Google AdWords използваме така наречения Conversion Tracking (проследяване на реализациите). Ако кликнете върху включена от Google обява, се поставя бисквитка за Conversion Tracking. При бисквитките се касае за малки текстови файлове, които интернет браузърът поставя в компютъра на потребителя. Тези бисквитки губят своята валидност след 30 дни и не служат за личностно идентифициране на потребителя. Ако потребителят посети определени страници от този уебсайт и бисквитката е все още активна, Google и ние можем да разпознаем, че потребителят е кликнал върху обявата и е препратен към тази страница. Всеки клиент на Google AdWords получава друга бисквитка. Бисквитките не могат да бъдат проследявани чрез уебсайтовете от клиенти на AdWords. Информациите, доставени с помощта на Conversion бисквитки, служат за изготвяне на Conversion статистики за клиенти на AdWords, които са избрали Conversion Tracking. Клиентите научават общия брой на потребителите, които са кликнали върху тяхната обява и са препратени към страница, снабдена с идентификатор за Conversion Tracking. Те обаче не получават информации, с които може да се извършва личностно идентифициране на потребители. Ако не искате да участвате в Tracking, можете да възразите срещу това използване, като деактивирате лесно бисквитката на Google Conversion Tracking чрез Вашия интернет браузър в „Потребителски настройки“. В този случай няма да бъдете включени в статистиките на Conversion Tracking. Запаметяването на “бисквитки Conversion ” се извършва на основание на чл. 6 ал. 1 буква е от ОРЗД. Администраторът на уебсайта има правомерен интерес към анализа на поведението на потребителите, за да оптимизира както своите предлагани в интернет услуги, така и своята реклама. Повече информации за Google AdWords и Google Conversion Tracking ще намерите в разпоредбите за защита на данните на Google: https://www.google.de/policies /privacy/ .

Можете да настроите Вашия браузър така, че да бъдете информирани за поставянето на бисквитки и да разрешавате бисквитки само в единични случаи, да изключвате приемането на бисквитки в определени случаи или общо, както и да активирате автоматичното изтриване на бисквитките при затваряне на браузъра. При деактивирането на бисквитки функционалността на нашия уебсайт може да е ограничена.

X. Google Analytics Remarketing
Нашите уебсайтове използват функциите на Google Analytics Remarketing във връзка с надхвърлящите рамките на устройството функции на Google AdWords и Google DoubleClick. Доставчик е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. Тази функция дава възможност за свързване на създадените с Google Analytics Remarketing рекламни целеви групи с излизащите от границите на устройството функции на Google AdWords и Google DoubleClick. По този начин обединените по интереси, персонализирани рекламни послания, които са адаптирани към Вас в зависимост от Вашето поведение при използване и сърфиране в някакво крайно устройство (напр. мобилен телефон), могат да бъдат показвани на друго от Вашите крайни устройства (напр. таблет или PC). Ако сте дали съответно съгласие, Google свързва за тази цел Вашата Web и App история на браузъра с Вашия Google акаунт. По този начин във всяко крайно устройство, в което сте се регистрирали с Вашия Google акаунт, могат да бъдат включени същите персонализирани рекламни послания. За поддържане на тази функция Google Analytics регистрира идентифицирани в Google ID на потребителите, които се свързват временно с нашите Google Analytics данни, за да определя целеви групи за излизащата от границите на устройството реклама чрез обяви. Можете постоянно да възразявате срещу излизащия от границите на устройството ремаркетинг/таргетинг, като деактивирате персонализираната реклама във Вашия Google акаунт; за целта следвайте този линк: https://www.google.com/settings /ads/onweb/ .
Обединяването на регистрираните данни във Вашия Google акаунт се извършва само въз основа на Вашето съгласие, което можете да дадете или отмените в Google (чл. 6 ал. 1 буква a от ОРЗД). При процедури на регистрация на данни, които не се обединяват във Вашия Google акаунт (напр. защото нямате Google акаунт или сте възразили срещу обединяването) регистрацията на данни се основава на чл. 6 ал. 1 буква е от ОРЗД. Правомерният интерес е резултат от това, че администраторът на сайта проявява интерес към анонимизирания анализ на посетителите на уебсайта за целите на рекламата. Допълнителни информации и разпоредбите за защита на данните ще намерите в Декларацията за защита на данните на Google в: https://www.google.com/policies /technologies/ads/.

XI. Conversant Media - Mediaplex
Нашият уебсайт използва функции на Conversant Media Systems, Inc., 30699 Russell Ranch Road, Suite 250, Westlake Village, CA 91362, САЩ. Те ни позволяват да използваме по-целево рекламни обяви за нашия уебсайт. Правно основание за това е чл. 6 ал. 1 е) от ОРЗД. По-подробни информации за разпоредбите за защита на данните на доставчика и за възможността за отписване ще намерите тук: https://optout.conversantmedia.com/ .

XII. Sessioncam
Нашият уебсайт използва службата за анализ SessionCam Ltd., St Vedast House, St Vedast Street, Norwich, NR1 1BT, Англия. С помощта на бисквитки Вашите движения на мишката, Вашето поведение при кликване, скролирането, както и въвеждането на текст в уебсайта се записват и анализират. Личните данни, като напр. име и банкови данни, се маскират при записването. IP адресите се псевдониминизират и не се свързват със съответния запис. Създадените чрез бисквитка информации се предават на сървър на SessionCam. Данните, предоставени на разположение от SessionCam, се използват, за да се подобри удобството при обслужване на потребителите на нашия уебсайт. Правно основание е чл. 6 ал. 1 е) от ОРЗД. Записа можете да деактивирате със следния линк: https://sessioncam.com/ choose-not-to-be-recorded/ .
По-подробни информации за защитата на данните в SessionCam ще намерите тук: https://sessioncam.com/ privacy- policy-cookies/.

XIII. Dotomi
На нашия уебсайт използваме услугите на Conversant Deutschland GmbH, Rosenheimer Straße 145 e-f, 81671 München, Германия. Conversant използва бисквитки, които се запаметяват във Вашия компютър, за да дадат възможност за анализ на използването на нашия уебсайт и Вашето поведение при сърфиране. При това към сървъра на компанията Conversant се предават данни, като най-вече Вашият ІР адрес и Вашите потребителски дейности, и се обработват и запаметяват на територията на Европейския съюз. Правно основание за обработката на данните е чл. 6 ал. 1 f) от ОРЗД. Допълнителни информации за защитата на данните от Conversant ще намерите тук: http://de.conversantmedia.eu/legal /datenschutzerklaerung.

XIV. Социални медии / плъгини

Wistia
NНашият уебсайт използва плъгини на видеопортала Wistia. Доставчик е Wistia, Inc. 17 Tudor Street, Cambridge, Massachusetts, 02139 САЩ. Ако посетите някоя от нашите страници, снабдени с Wistia плъгин, ще се създаде връзка със сървърите на Wistia. При това на сървъра на Wistia се съобщава кои от нашите страници сте посетили. Освен това Wistia получава Вашия IP адрес. Това е валидно и тогава, когато не сте логнати във Wistia или нямате акаунт във Wistiа. Регистрираните от Wistia информации се изпращат на сървъра на Wistia в САЩ Допълнителни информации за третирането на потребителските данни ще намерите в Декларацията за защита на данните на Wistia в: https://wistia.com/privacy .

Facebook Pixel
Нашият уебсайт използва за измерване на конверсията пиксела на поведението на посетителите на Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ (“Facebook”). Така може да се проследи поведението на посетителите на страницата, след като бъдат препратени съм уебстраницата на доставчика чрез кликване върху рекламна обява във Facebook. По този начин може да се анализира ефективността на рекламните обяви във Facebook за статистически цели и целите на пазарното проучване и да се оптимизират допълнителни рекламни мероприятия. Събраните данни са анонимни за нас като администратор на този уебсайт, ние не можем да правим заключения за идентичността на потребителите. Данните обаче се запаметяват и обработват от Facebook, така че е възможна връзка със съответния потребителски профил и Facebook може да използва данните за собствени рекламни цели съобразно директивата на Facebook за обработка на данни. Така Facebook може да направи възможно включването на рекламни обяви на страници на Facebook, както и извън Facebook. Тази употреба на данните не може да бъде повлияна от нас като администратор на страницата. В указанията на Facebook за защита на данните ще намерите допълнителни указания за защита на Вашата лична сфера: https://www.facebook.com/about /privacy/ .

Освен това можете да деактивирате функцията за ремаркетинг “Custom Audiences” в полето „Настройки за рекламни обяви“ в: https://www.facebook.com/ads/ preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

За тази цел трябва да сте регистрирани във Facebook. Ако не притежавате Facebook акаунт, можете да деактивирате базирана на използване реклама на Facebook на уебстраницата на European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de /praferenzmanagement/ .

Facebook плъгини (бутон Like & Share)
В нашите страници са интегрирани плъгини на социалната мрежа Facebook, доставчик е Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, САЩ. Facebook плъгините можете да разпознаете по логото на Facebook или бутона "Like" ("Харесва ми") на нашата страница. Преглед на Facebook плъгините ще: https://developers.facebook.com /docs/plugins/ .

https://developers.facebook.com/docs/plugins/ Когато посещавате нашите страници, чрез плъгина се създава директна връзка между Вашия браузър и Facebook сървъра. По този начин Facebook получава информация, че сте посетили нашата страница с Вашия IP адрес. Когато във Facebook кликнете върху бутона "Like", докато сте логнати във Вашия Facebook акаунт, можете да създадете връзка със съдържанията на нашите страници във Вашия Facebook профил. Така Facebook може да присвои посещението на нашите страници към Вашия потребителски акаунт. Обръщаме вниманието Ви на това, че като доставчик на страниците ние не получаваме информация за съдържанието на изпратените данни, както и за тяхното използване чрез Facebook. Допълнителна информация за това ще намерите в Декларацията за защита на данните на Facebook в: https://de-de.facebook.com /policy.php .

Ако не желаете Facebook да присвои посещението на нашите страници към Вашия потребителски Facebook акаунт, моля излезте от Вашия потребителски Facebook акаунт

Twitter плъгин
На нашите страници са включени функции на услугата Twitter. Тези функции се предлагат от Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, САЩ. Чрез използването на Twitter и на функцията "Re-Tweet" посещаваните от Вас страници се свързват с Вашия Twitter акаунт и се оповестяват на други потребители. При това на Twitter се предават и данни. Обръщаме вниманието Ви на това, че като доставчик на страниците ние не получаваме информация за съдържанието на изпратените данни, както и за тяхното използване от Twitter. Допълнителни информации в тази връзка ще намерите в Декларацията за защита на данните на Twitter в: https://twitter.com/privacy.

Можете да промените Вашите настройки за защита на данните в Twitter в настройките на акаунта в https://twitter.com/account /settings .
XV. Използване на бисквитки
При нашите предлагани в интернет услуги се използват т. нар. бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запаметяват от Вашия браузър и се свалят във Вашия компютър. Използването на бисквитки служи за по-удобно за потребителя оформление на предлагани в интернет услуги. Така напр. е възможно потребителят да бъде разпознаван за времето на сесията, без да е необходимо постоянно ново въвеждане на потребителско име и парола. Бисквитките не причиняват вреда на Вашия компютър и се изтриват след завършване на Вашата сесия. Основание за обработката на данните е чл. 6 ал. 1 е от ОРЗД.

Някои от използваните от нас бисквитки се изтриват непосредствено след затварянето на Вашия браузър (т. нар. сесийни бисквитки). Други бисквитки остават във Вашето крайно устройство и дават възможност за разпознаване на Вашия браузър при следващото посещение (постоянни бисквитки).

Обработката на данни във връзка с бисквитки, които служат само за създаването на функционалност на нашите онлайн предлагани услуги, става въз основа на нашия правомерен интерес съгласно чл. 6 I е) от ОРЗД. Ако не желаете използването на бисквитки, можете да настроите Вашия браузър така, че запаметяването на бисквитки да не се приема. Моля при това обаче имайте предвид, че в този случай няма да можете да използвате всички функции на нашите уебстраници.

XVI. Вашите права
Съгласно членове 15-21 от ОРЗД, при наличие на описаните там условия можете да предявите следните права по отношение на обработваните при нас лични данни.

Право на информация
Имате право на информация относно засягащите Ви лични данни, които се обработват при нас.

Право на корекция
Можете да изискате корекция на непълни или неправилно обработени лични данни.

Право на изтриване
Имате право на изтриване на засягащите Ви лични данни, най-вече тогава, когато е налице едно от следните основания:
  • Вашите лични данни не са необходими повече за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин.
  • Отменяте Вашето съгласие, на което се основава обработката на Вашите данни.
  • Предявили сте право на възражение срещу обработката и липсват приоритетни правомерни основания за обработката.
Вашите данни се обработват неправомерно. Право на изтриване обаче не съществува, когато противостои на правомерните интереси на отговорния изпълнител. Правомерният интерес трябва да се приеме в следните случаи:
Личните данни са необходими за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.

Изтриването е невъзможно поради задължения за съхранение.
В случай че не могат да се изтрият данни, е възможно да има право на ограничаване на обработката (подолу).

Право на ограничаване на обработката
Имате право да изискате от нас ограничаване на обработката на Вашите лични данни, ако:
оспорвате верността на данните и затова проверяваме верността,
обработката е противозаконна и Вие отказвате изтриване, а вместо това изисквате ограничаване на използването,
данните вече не са ни необходими, но на Вас са Ви необходими за предявяване, упражняване или защита на правни претенции,
обжалвали сте обработката на Вашите данни и още не установено дали нашите правомерни основания надделяват над Вашите основания.

Право на преносимост на данните
Имате право да получите засягащите Ви лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, стандартен и пригоден за машинно четене формат и имате право да изпратите тези данни на друг отговорен изпълнител без пречки от наша страна, в случай че обработката се основава на съгласие или договор и същата се извършва при нас с помощта на автоматизиран процес.

Право на възражение
Засегнатото лице има право да обжалва по всяко време обработката на засягащите го лични данни, извършвана въз основа на чл. 6 алинея 1 букви д) или е) от ОРЗД по причини, възникнали поради свързана с него особена ситуация; това е в сила и за изготвянето на профил, базирано на тези разпоредби.

Право на отказ
Доколкото обработката на Вашите лични данни се основава на съгласие, имате право да отмените това съгласие по всяко време.

XVII. Регламентирани срокове за изтриване на данните
Доколкото не съществува законово предписание за съхранение, данните се изтриват, съотв. унищожават, ако не са необходими повече за постигането на целта на обработката на данни. За съхранението на лични данни са в сила различни срокове, например данни от значение за данъчното право се съхраняват по принцип 10 години, други данни се съхраняват съгласно търговско-правни предписания по принцип 6 години. Обикновено продължителността на съхранение може да се определи и от законовите давностни срокове, които например съгласно §§ 195 и т.н. от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) по правило са три години, но в някои случаи могат да са до тридесет години.

XVIII. Право на обжалване пред надзорна инстанция
Всяко засегнато лице има право на обжалване съгласно член 77 от ОРЗД, ако е на мнение, че обработката на засягащите го лични данни нарушава ОРЗД. Надзорната инстанция, компетентна за нас по въпросите на правото на защита на данните, е областният пълномощник за защита на данните на федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия:

Областен пълномощник за защита на данните и свобода на информацията Северен Рейн-Вестфалия:
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Телефон: 0211/38424-0
Факс: 0211/38424-10
Имейл: poststelle@ldi.nrw.de

XIX. Опровержение

Отговорност за съдържания
Като доставчик на услуги ние носим отговорност за собствени съдържания в тези страници съобразно общите закони (съгласно § 7 ал.1 от Закона за средствата за аудио-визуална информация). Като доставчик на услуги обаче не сме задължени да контролираме изпратени или запаметени чужди информации или да проучваме обстоятелства, които евентуално се отнасят до противозаконна дейност (§8 до §10 от Закона за средствата за аудио-визуална информация). Незасегнати от това остават задълженията за отстраняване или забрана на използването на информации съгласно общите закони. Отговорност в това отношение обаче е възможна едва след момента на узнаването на конкретно правонарушение. При оповестяване на съответни правонарушения незабавно ще отстраним тези съдържания.

Отговорност за линкове
Нашите предлагани услуги съдържат линкове към външни уебсайтове на трети лица, върху чиито съдържания нямаме влияние. Затова и не можем да поемем гаранция за тези чужди съдържания. За съдържанията на страниците, до които се достига след кликване върху линк, винаги е отговорен съответният доставчик или администратор на страниците. Страниците, до които се достига след кликване върху линк, се проверяват за възможни правни нарушения в момента на кликване върху линка.

Противоправни съдържания не се разпознават в момента на кликване върху линка. Постоянен контрол обаче на съдържанието на страниците, до които се достига след кликване върху линк, е недопустим без конкретни изходни данни за правонарушение. При оповестяване на правонарушения ще отстраним незабавно подобни линкове.