Обучение в дългосрочен план

Нашите Програми

Програмите по математика и английски език на Kumon помагат на деца от всяка възраст и с всякакви умения да се изявят.

Целта ни е да предоставим на нашите ученици необходимите инструментите, за да могат да учат и да се развиват по отношение на обучението си. Както е доказано чрез независимо проучване, проведено от Института за образователна политика в Англия през 2020 г., учениците на Kumon са с повече от една година по-напред от средното ниво за страната и с повече от шест месеца по-напред от връстниците си в обучението по математика, когато завършват началното училище.

Нашите програми

Разгледайте съдържанието по-долу, за да разберете повече за конкретна тема

Изберете програма
Изберете възраст
Програмата по математика на КУМОН
Програмата по математика на КУМОН започва с основните принципи на броене и води учениците стъпка по стъпка към висшата математика. Решават задачите без употребата на калкулатор.

Всяко ниво на уроците по математика надгражда постепенно върху развитите в предишното ниво умения, осигурявайки задълбочено разбиране и способност за прилагане на наученото.

Всеки ученик започва на подходящо за него ниво. Установяваме индивидуалната отправна точка и очаквания напредък посредством безплатен диагностичен тест.
Частни уроци по математика КУМОН за деца под 5 години
С помощта на шарени, забавни и будещи интерес работни листи за деца в детската градина, нашата програма по математика, с помощта на КУМОН инструктора, въвежда децата в света на числата.

Инструкторите окуражават децата да работят внимателно и целенасочено. По този начин те развива концентрация, успяват да остават съсредоточени за по-дълго и се сдобиват с един позитивен подход към ученето, който ще им е от полза не само в училище, но и в други области на живота им.

Децата добиват увереност в способностите и посредством КУМОН работните листи по математика развиват своите умения стъпка по стъпка. Едва когато са в състояние да решават задачите в настоящата тема гладко и безпроблемно минават на следващата тема.
Частни уроци по математика КУМОН за деца между 6 и 11 години
Нашата програма по математика дава възможност на всеки ученик, независимо от способностите му, да подхожда към задачите по математика със самоувереност, и гарантира, че всяка ключова способност е напълно усвоена, преди ученикът да напредне по-нататък в КУМОН математиката.

Ежедневното занимание по математика дава възможност на учениците да се справят със задачите все по-бързо и безпроблемно. По този начин развиват един позитивен и съсредоточен подход към ученето.

Независимо от възрастта на детето, инструкторът в учебния център по математика КУМОН избира задачи, подходящи за академичното ниво на ученика. Така той успява първоначално да навакса евентуалните пропуски, а впоследствие да напредне далеч над нивото на връстниците си, без да му се поставят ограничения.
Частни уроци по математика КУМОН за деца над 12 години
Нашата програма по математика помага на учениците да се сдобият с един позитивен подход към математиката. Първоначално попълват пропуските в знанията си и впоследствие изграждат уменията, необходими за достигането на нивото в училище, като накрая то бива надминато.

КУМОН инструкторът по математика показва на учениците си как могат сами да решават задачите по математика с помощта на примерите в КУМОН работните листи по математика. По този начин те се превръщат в самостоятелни, самоуверени ученици, които са отворени за предизвикателства и не се страхуват от непознати задачи.

Независимо от възрастта и нивото си в училище, учениците в КУМОН учебния център по математика напредват със собствено темпо. По този начин се сдобиват с увереността да се заемат със сложни математически операции, които се изучават в по-горни класове в училище.
Изберете възраст
Частна езикова гимназия по английски КУМОН
Курсовете по английски за деца дават възможност на децата да научат английски по един естествен начин, сякаш това е техният майчин език. Самостоятелно и по един постепенен и приспособен към досегашните им способности начин учениците се сдобиват със значителни комуникационни умения, както и със способността да разбират писмен текст на едно високо ниво, посредством оригинални текстове на английски език.

Нашите ексклузивни, лесно разбираеми материали, ни дават възможност да ги приспособим към всеки ученик, да развием максимално способността му за самостоятелно обучение и да поощрим прогреса му в придобиването на знания по този нов език.

Започва се с повтарянето на нови думи, като трудността се увеличава с всяко следващо ниво, докато се стигне до четенето на английски на оригинални текстове в най-горните нива.

Учениците градят върху способностите, придобити в предходните нива, което осигурява задълбочено разбиране и умение да прилагат наученото на практика. Нашите материали включват учебник и аудио материали за всяко ниво, посредством които учениците следват една ефикасна ежедневна система на обучение: прослушват аудиозаписа и повтарят това, което са чули.

С КУМОН програмата по английски детето започва от приятно за него ниво. Индивидуалната за него отправна точка бива определена посредством безплатен входящ тест.
Частна езикова гимназия КУМОН за деца под 5 години
Инструкторът първоначално установява как се справя детето Ви с възприемането на английския аудио диск и как реагира на кратки указания. Така инструкторът разбира веднага как вашето дете може да започне да се мотивира и да напредне, дори и ако няма никакви предишни познания по английски.

Посредством английски песнички, които подбуждат любопитството, детето Ви чува думи и изречения от аудио диск и ги повтаря. Така развива умението си да разбира говорима реч. Илюстровани съпровождащи помагала подпомагат възприемането. По този начин Вашето дете се сдобива с първоначален речник от думи и усвоява съвсем естествено структурите на изречението, както при изучаването на майчиния език. Писмените указания и символи мотивират малчуганите да работят внимателно и старателно. Така се развива тяхната концентрация и способност да остават съсредоточени, както и учебните навици, които ще са им от полза в училище и в други области на живота им.

По-нататък детето Ви се научава да чете и да пише, и усвоява граматиката на компактни и специално разработени за него нива на обучение. Първоначално слуша текстовете на аудио диска и подобрява способността си да разбира писмена реч посредством все по-сложни текстове за четене на английски. От самото начало, многостранно напътвано от въпросите към текста, се научава да подхожда самостоятелно към поставените задачи и да се справя компетентно с текстовете.

На всяко ниво от курсовете по английски за деца учениците развиват способностите, с които са се сдобили на предишните нива. Така изграждат едно задълбочено разбиране.
КУМОН курсове по английски за деца между 6 и 11 години
При първоначалната консултация се установяват настоящите способности на всеки ученик, и на тази база - независимо от възрастта му - се определя отправната точка, от която вашето дете може да започне да учи с мотивация.

Вашето дете работи ежедневно с аудио диск, повтаряйки това, което чува на него и гледайки придружаващото помагало, за да бъде подпомогнато усвояването на информацията. Посредством ежедневния интензивен контакт с езика - често наричан „потапяне в езика“ - вашето дете усвоява речника и синтаксиса по съвсем естествен начин, както при изучаването на майчиния език; изгражда се един усет за езика. Писмените указания и символи („учителят“ в материалите) окуражават вашите деца да работят внимателно и прилежно. Така се развива тяхната концентрация и способност да остават съсредоточени, както и учебните навици, които ще са им от полза в училище и в живота.

Тогава детето Ви съзнателно асимилира граматиката, която му се представя в една компактна форма. По-късно детето Ви ще се обърне към четива, чиито размер и сложност нарастват постепенно. На най-високите нива на програмата Вашето дете се наслаждава в КУМОН на четенето на английски на оригинални текстове. Продължава да прослушва ежедневно аудио диска, за да се развива постоянно неговото усвояване на говоримата и писмената реч. Напътствано от въпросите, то се научава да филтрира информацията от текста и да усвоява текстовете по компетентен начин.

На всяко ниво от курсовете по английски за деца учениците развиват способностите, с които са се сдобили на предишните нива. Така те изграждат едно задълбочено разбиране.
Частна езикова гимназия КУМОН за деца над 12 години
Курсовете по английски на КУМОН помагат на учениците да развият едно позитивно отношение към ученето на английски. В първоначалния разговор се установяват настоящите способности на всеки ученик, и на тази база - независимо от възрастта му - се определя отправната точка. 

Впоследствие вашето дете слуша ежедневно пасажи от аудио диска, следейки текста паралелно в помагалото, като по този начин се осигурява пълно разбиране на текста.

Посредством ежедневния интензивен контакт с езика Вашето дете усвоява речника от думи и синтаксиса по съвсем естествен начин, както при изучаването на майчиния език, изграждайки усет за езика.

Писмените указания и символи окуражават вашето дете да работи внимателно и грижливо. Така се развива неговата концентрация и способност да остава съсредоточено, както и добрите учебни навици, които впоследствие ще са от полза на детето не само в училище, а и във всякакви подобни ситуации в живота му.

След придобиването на един основен речник от думи, усвояването на синтаксиса и попълването на евентуални пропуски, програмата предлага сбита граматика.

В по-горните етапи се набляга все повече на четенето на английски. В началото се започва с кратки истории и нехудожествени текстове, като постепенно нивото се завишава, за да се стигне до четенето на сложни литературни текстове в оригинал.

Продължава да слуша ежедневно аудио диска, за да усвои правилното произношение и постоянно да развива усвояването на говоримата и писмената реч.

Напътствано посредством въпроси, детето Ви се учи да филтрира сведенията от даден текст, сдобивайки се по този начин с едно високо равнище на компетентност при боравенето с текстове.

На всяко ниво от курсовете по английски за деца учениците развиват способностите, с които са се сдобили на предишните нива. Така те изграждат едно задълбочено разбиране и подсилват способността си за самостоятелно учене.

Намерете алтернативен учебен център

Квалифициран персонал
От 3,87 лв / ден
Над 1000 учебни центъра в Европа

Какво е КУМОН?

експертно напътстване

+

утвърден метод на обучение

+

самостоятелно обучение

траен успех

=