Програмата по английски КУМОН

Програмата по английски КУМОН

Програмата по английски КУМОН цели да изгради мотивацията и уменията на ученика, за да може да се занимава с радост с оригинални английски текстове от всякакъв вид, да ги чете и да ги разбира.

Нашите ученици, които могат да започнат от двегодишна възраст, учат въз основа на своите способности, независимо от възрастта и училищното ниво. Развиват способността за самостоятелно обучение - всеки със своя собствен ритъм. Едва когато една тема е добре разбрана и ученикът се чувства удовлетворен, се преминава към следващата тема.

Учениците започват от една индивидуална начална точка, която бива проверена и установена по време на безплатния първоначален разговор.

Моето дете е на...

Курсовете по английски за деца дават възможност на децата да научат английски по един естествен начин, сякаш това е техният майчин език. Самостоятелно и по един постепенен и приспособен към досегашните им способности начин учениците се сдобиват със значителни комуникационни умения, както и със способността да разбират писмен текст на едно високо ниво, посредством оригинални текстове на английски език.

Нашите ексклузивни, лесно разбираеми материали, ни дават възможност да ги приспособим към всеки ученик, да развием максимално способността му за самостоятелно обучение и да поощрим прогреса му в придобиването на знания по този нов език.

Започва се с повтарянето на нови думи, като трудността се увеличава с всяко следващо ниво, докато се стигне до четенето на английски на оригинални текстове в най-горните нива.

Учениците градят върху способностите, придобити в предходните нива, което осигурява задълбочено разбиране и умение да прилагат наученото на практика. Нашите материали включват учебник и аудио материали за всяко ниво, посредством които учениците следват една ефикасна ежедневна система на обучение: прослушват аудиозаписа и повтарят това, което са чули.

С КУМОН програмата по английски детето започва от приятно за него ниво. Индивидуалната за него отправна точка бива определена посредством безплатен входящ тест.

Искам да помогна на детето си да...

КУМОН програмата по английски помага на децата да подобрят умението си за концентрация. Темпото на аудио диска определя ритъма и задържа вниманието на учениците. Звуците, които се чуват от материалите, привличат вниманието на детето. Целенасочените похвали на инструктора, че детето може да се съсредоточава за по-дълго, допринасят за допълнителното подсилване на умението за концентрация. Постепенно детето Ви се научава да остава все по-дълго концентрирано върху един предмет.
При КУМОН всеки ученик работи на нивото, което е оптимално съобразено с него и от което може ежедневно да отбелязва напредък. Ръководителят на образователния център се грижи и то самото да забелязва този ежедневен напредък - дори и да е съвсем малък. От ежедневното чувство за удовлетворение - „Аз се справих сам!“, „Научих нещо ново!“ - ученикът черпи все повече самоувереност. В съчетание с указанията от ръководителя на учебния център програмата предлага позитивно образователно преживяване, което помага на детето Ви да постигне успех в изучаването на английския, както и в ученето изобщо.
Първоначално ние в КУМОН развиваме радостта към ученето и учебните способности, така че ученето да доставя радост. При ежедневното прослушване на диска, с паралелно гледане на придружаващото помагало, Вашето дете се научава да свързва звуци с картини - а по-късно и думи и изречения. Така се научава да чете и да пише на английски с увереност.

Обучението в КУМОН представлява една солидна база за успешно учене занапред. С КУМОН установявате, че първите образователни преживявания на Вашето дете са позитивни и че то разполага с ценни умения, като концентрация, способност за решаване на проблеми и издръжливост, които са му необходими, за да напредне по-нататък.

Нашата програма не само е проектирана с цел от самото начало да създава едно много позитивно отношение към ученето, но и да предоставя на децата основата, която им е необходима, за да напреднат към едно сравнително по-високо ниво.

Инструкторът първоначално установява как се справя детето Ви с възприемането на английския аудио диск и как реагира на кратки указания. Така инструкторът разбира веднага как вашето дете може да започне да се мотивира и да напредне, дори и ако няма никакви предишни познания по английски.

Посредством английски песнички, които подбуждат любопитството, детето Ви чува думи и изречения от аудио диск и ги повтаря. Така развива умението си да разбира говорима реч. Илюстровани съпровождащи помагала подпомагат възприемането. По този начин Вашето дете се сдобива с първоначален речник от думи и усвоява съвсем естествено структурите на изречението, както при изучаването на майчиния език. Писмените указания и символи мотивират малчуганите да работят внимателно и старателно. Така се развива тяхната концентрация и способност да остават съсредоточени, както и учебните навици, които ще са им от полза в училище и в други области на живота им.

По-нататък детето Ви се научава да чете и да пише, и усвоява граматиката на компактни и специално разработени за него нива на обучение. Първоначално слуша текстовете на аудио диска и подобрява способността си да разбира писмена реч посредством все по-сложни текстове за четене на английски. От самото начало, многостранно напътвано от въпросите към текста, се научава да подхожда самостоятелно към поставените задачи и да се справя компетентно с текстовете.

На всяко ниво от курсовете по английски за деца учениците развиват способностите, с които са се сдобили на предишните нива. Така изграждат едно задълбочено разбиране.

Искам да помогна на детето си да...

КУМОН програмата по английски развива умението за слушане, четене, говорене и писане на Вашето дете. В началото се преподават основните знания, които са им необходими, за да четат и да разбират сложни текстове. Установяваме на кое ниво на програмата трябва да работи Вашето дете, за да му се даде възможност да укрепи основните си познания и да получи самоувереност, преди да премине към по-високи степени на трудност.

Учениците се сдобиват с доверие в собствените си сили и забелязват, че могат да стигнат по-далеч от преди.
С КУМОН програмата по английски Вашето дете може бързо да изпита радост от първите учебни успехи, като например научаването на нови думи или гладкото четене на текстове. Колкото повече напредва един ученик в програмата, толкова повече се увеличава гамата и степента на трудност при текстовете, които чете и може да разбира Вашето дете, което е основание за радост и самоувереност. Заедно с радостта от собствените си способности, Вашето дете ще възприема като многостранно обогатяваща оригиналната литература, която чете в по-напредналите нива.

КУМОН създава едно цялостно удоволствие от четенето на английски. Детето Ви ще се осмели да чете все повече и повече английски текстове и ще изгуби страха от тях. Много от завършилите при нас ученици разказват, че дори и след края на програмата четат с удоволствие книги на английски.
КУМОН дава възможност на учениците да работят според своите способности, без да бъдат ограничавани от възрастта или учебната програма, подобно на спортуването или музиката. Който е овладял една тема толкова добре, че му се струва лесна, преминава към следващата тема. По този начин учениците, които са готови да се справят с по-сложни задачи, могат да надминат училищното ниво и да развият своите способности на едно по-напреднало ниво. Най-важното е, че учениците развиват умението си да работят самостоятелно с непознати материали.

При първоначалната консултация се установяват настоящите способности на всеки ученик, и на тази база - независимо от възрастта му - се определя отправната точка, от която вашето дете може да започне да учи с мотивация.

Вашето дете работи ежедневно с аудио диск, повтаряйки това, което чува на него и гледайки придружаващото помагало, за да бъде подпомогнато усвояването на информацията. Посредством ежедневния интензивен контакт с езика - често наричан „потапяне в езика“ - вашето дете усвоява речника и синтаксиса по съвсем естествен начин, както при изучаването на майчиния език; изгражда се един усет за езика. Писмените указания и символи („учителят“ в материалите) окуражават вашите деца да работят внимателно и прилежно. Така се развива тяхната концентрация и способност да остават съсредоточени, както и учебните навици, които ще са им от полза в училище и в живота.

Тогава детето Ви съзнателно асимилира граматиката, която му се представя в една компактна форма. По-късно детето Ви ще се обърне към четива, чиито размер и сложност нарастват постепенно. На най-високите нива на програмата Вашето дете се наслаждава в КУМОН на четенето на английски на оригинални текстове. Продължава да прослушва ежедневно аудио диска, за да се развива постоянно неговото усвояване на говоримата и писмената реч. Напътствано от въпросите, то се научава да филтрира информацията от текста и да усвоява текстовете по компетентен начин.

На всяко ниво от курсовете по английски за деца учениците развиват способностите, с които са се сдобили на предишните нива. Така те изграждат едно задълбочено разбиране.

Искам да помогна на детето си да...

КУМОН програмата по английски набляга на разбирането на сложни текстове на английски и на ефикасната устна и писмена комуникация на английски.

Но Вашето дете не учи само английски: Методът КУМОН учи и на универсални умения като концентрация, издръжливост и внимателно наблюдение, както и на способността за самоконтрол и коригиране на собствените грешки. По този начин ежедневното учене с КУМОН допринася като цяло за едно добро отношение към ученето и работата, които ще са от полза за Вашето дете в училището и в професионалния му живот по-нататък.
Курсовете по английски за деца на КУМОН дават възможност на учениците да развият своите умения в четенето и писането на английски.  Програмата не следва учебен план. В зависимост от личните си способности, всеки ученик напредва с помощта на дисковете, помагалата и работните листи по английски. Научава правилното произношение, обогатява речника си и непрекъснато подобрява разбирането си на говоримата и писмената реч, както и умението да образува изречения. Паралелно с тези технически умения се развива и паметта на учениците, концентрацията, издръжливостта, вниманието и радостта от предизвикателствата.

Посредством работата с много и разновидни текстове мотивираме учениците да обогатят знанията си по най-различни теми. Благодарение на своите езикови познания, те са в състояние да прибягнат към най-актуалните сведения за темата, която ги интересува, на английски език.
В КУМОН учениците могат да се обучават далеч отвъд нивото на учебния план в училище, стига да го правят самостоятелно.

Не им преподаваме, а им даваме съвети, за да открият „учителя“ в материала. Най-важният приоритет за нас е самостоятелното учене, то представлява най-важният елемент на метода КУМОН.

Ако за вас е важно детето Ви да учи самостоятелно, то КУМОН е правилният метод за вас!

Курсовете по английски на КУМОН помагат на учениците да развият едно позитивно отношение към ученето на английски. В първоначалния разговор се установяват настоящите способности на всеки ученик, и на тази база - независимо от възрастта му - се определя отправната точка. 

Впоследствие вашето дете слуша ежедневно пасажи от аудио диска, следейки текста паралелно в помагалото, като по този начин се осигурява пълно разбиране на текста.

Посредством ежедневния интензивен контакт с езика Вашето дете усвоява речника от думи и синтаксиса по съвсем естествен начин, както при изучаването на майчиния език, изграждайки усет за езика.

Писмените указания и символи окуражават вашето дете да работи внимателно и грижливо. Така се развива неговата концентрация и способност да остава съсредоточено, както и добрите учебни навици, които впоследствие ще са от полза на детето не само в училище, а и във всякакви подобни ситуации в живота му.

След придобиването на един основен речник от думи, усвояването на синтаксиса и попълването на евентуални пропуски, програмата предлага сбита граматика.

В по-горните етапи се набляга все повече на четенето на английски. В началото се започва с кратки истории и нехудожествени текстове, като постепенно нивото се завишава, за да се стигне до четенето на сложни литературни текстове в оригинал.

Продължава да слуша ежедневно аудио диска, за да усвои правилното произношение и постоянно да развива усвояването на говоримата и писмената реч.

Напътствано посредством въпроси, детето Ви се учи да филтрира сведенията от даден текст, сдобивайки се по този начин с едно високо равнище на компетентност при боравенето с текстове.

На всяко ниво от курсовете по английски за деца учениците развиват способностите, с които са се сдобили на предишните нива. Така те изграждат едно задълбочено разбиране и подсилват способността си за самостоятелно учене.

Какви материали предлага частната езикова гимназия КУМОН?

Щракнете областта, която Ви интересува, за да научите кои теми се разглеждат на всяко ниво от КУМОН програмата по английски.

Плъзнете с пръст, за да видите повече

Слушане

На нивата 7А, 6А и 5А учениците чуват английски думи и се упражняват да ги произнасят сами. Темпото, което им задава дискът, им помага да развият концентрацията си и един добър работен ритъм.

На ниво 7А учениците чуват първоначално отделни думи. При думата „dog“ се чува на заден план лаенето на куче, при думата „truck“ - бръмченето на мотор, така че първата среща с английския език да е почти толкова естествена, колкото изучаването на майчиния език.

Това доставя радост от ученето и буди любопитството. На ниво 6А се появяват първите числа, както и цветовете и новите прилагателни. На ниво 5А учениците чуват цели изречения и ги повтарят. При упражненията с избиране трябва да покажат правилната картинка, което укрепва разбирането им на говоримата реч.

Посредством интензивното, ежедневно упражняване с диска децата развиват едно чисто и ясно произношение.

Четене и писане

На нивата 4А, 3А и 2А от курсовете по английски за деца те се научават да четат, да пишат и да работят внимателно. По-големите ученици се сдобиват с увереност в правописа и произношението.

След копирането на думи в ниво 4А и писането на думи в ниво 3А, на ниво 2А учениците се упражняват да пишат изречения самостоятелно. Сдобиват се с първоначалните си умения за коригиране. И на трите нива децата упражняват разбирането на писмена реч, като свързват думите с картинки посредством линии.

Последователността, в която биват въвеждани отделните съгласни, гласни и звукови комбинации, е съобразена така, че учениците да усвоят добре нюансите в начина на изписване и изговор - нещо, което правят използвайки всички сетива. По-нататък започват да слушат по два урока на ден, повтарят чутото и четат на глас, докато пишат упражненията си.

Основи на ежедневната комуникация

На нивата А, В и C учениците научават прости изрази и понятия на английски език, които се употребяват в ежедневието, като например как да се изразяват пожелания или да се правят предложения. Въз основа на дадените сведения те пишат изречения и попълват диалози. Това упражнява паметта, вниманието и прецизността, както и способността да се учат самостоятелно от примери.

Учениците си изграждат един богат речник от думи и се радват на повишената си способност за изразяване на чужд език. Синтактичните структури, които се разглеждат в следващите нива, се запечатват в паметта посредством интензивната работа с материала, тоест посредством ежедневното „потапяне в езика“ - много слушане, повтаряне, писане и четене на глас. Така чуждият език започва да се доближава до майчиния.

Синтаксис

При нивата D, E и F акцентът се поставя върху синтаксиса.

Посредством модулния принцип учениците развиват способността си да съставят самостоятелно изречения. С нарастването на обема на писмените домашни учениците тренират своята издръжливост. На ниво Е се въвеждат миналите времена, а на ниво F учениците научават един нюансиран начин на изразяване, посредством въвеждането на модалните глаголи „can“, „may” и „should”.

Ученето продължава да е интуитивно, като учениците подражават на примерите, слушат много и повтарят чутото, като диалозите стават малко по-дълги. По този начин се сдобиват с една добра база за свободно говорене.

За да могат да отговарят на въпросите към разказите, които четат, учениците упражняват паметта си и се научават да търсят целенасочено в текста. Развиват четивна грамотност, акуратност и внимание към детайлите.

Граматика

На тези нива граматиката се въвежда систематично и се затвърждава. Разяснителни бележки и обобщителни таблици запознават учениците с граматическите правила. Те са усвоили интуитивно много от структурите още в предишните нива, други са нови (като например Past Progressive на ниво G; Present Perfect и Past Perfect на ниво Н, относителни изречения, условно наклонение и непряка реч на ниво I).

За да усвоят ефикасно граматическите структури, и на това ниво учениците слушат ежедневно по два урока от аудио диска, повтарят чутото и четат на глас упражненията си, докато ги правят.

Текстовете от световноизвестни книги (например „Алиса в страната на чудесата“, „Пътешествията на Гъливер“ и „Питър Пан“) се обобщават в рамките на едно упражнение. Така учениците се научават как един текст може да бъде сбит до най-важните си елементи и как да разпознават същественото.

Цялостно разбиране на писмена реч

След като учениците са се сдобили с един богат речник и са усвоили най-важните граматически правила, от ниво J нататък продължава да се развива тяхното разбиране на писмената реч. Продължават да се упражняват интензивно с граматическите елементи (особено условните изречения и непряката реч).

Текстовете за четене на нива J, K и L съдържат не само произведения от световната литература („Пинокио“, „Островът на съкровищата“, „Оливър Туист“), които учениците четат, но и нехудожествена литература от различни тематични области. Отговаряйки на въпроси към съдържанието, учениците боравят интензивно с текстовете, учат се да работят структурирано, да филтрират информацията, да се съсредоточават върху ключовите сведения и да отговарят на въпросите внимателно и акуратно. Учениците усвояват структурите, слушайки ежедневно текстовете за четене от диска.

Четене и разбиране на оригинални текстове

Трите най-високи нива на програмата (М, N, О) съдържат почти изцяло откъси от оригинални произведения на именити автори, като например Ана Сюъл („Черният красавец“), Роалд Дал („Матилда“), Ричард Адамс („Хълмът Уотършип“), Хелън Келър („Историята на моя живот“), Ф. Скот Фицджералд („Необикновеният случай на Бенджамин Бътън").

И на това ниво въпросите към съдържанието водят до интензивна работа с текстовете и изграждат способността на учениците да схващат съдържанието и структурата на текста. Учениците разширяват своята четивна грамотност и се научават да си вадят заключения за значението на дадена дума от контекста.

Програмата приключва с един откъс от „Големите надежди“ на Чарлс Дикенс. Но контактът с езика не трябва да бъде прекратен: завършилите курсовете по английски за деца на КУМОН се преодоляват страха си от английските текстове и продължават да четат произведения и текстове на този език.

Как работи КУМОН?

Учениците в КУМОН центъра по математика и английски пишат домашно вкъщи всеки ден и посещават два пъти седмично най-близкия до тях КУМОН учебен център. Там предават задачите, които са решили вкъщи, и взимат новите задачи до следващия ден на посещение в образователния център.

За решаването на ежедневните задачи са необходими около 30 минути на предмет, което може да варира индивидуално. В учебния център учениците решават задачите си под наблюдението на ръководителя на учебния център. Престоят в учебния център дава възможност на КУМОН инструктора да им предостави подкрепата, която им е необходима за ученето, и да се увери, че напредват добре.

30 минути в КУМОН

Намерете алтернативен учебен център

Квалифициран персонал
От 3,87 лв / ден
Над 1000 учебни центъра в Европа