Учебен център KUMON присъствено и онлайн

Обучение по програмата KUMON
на място или от вкъщи в "онлайн учебния център"

Първоначално методът KUMON е разработен като учебна програма в домашна среда, но инструкторът има ключова роля в общата концепция на KUMON. За да се осигури редовен контакт на децата с техния инструктор, освен посещенията в учебния център, нашите инструктори предлагат и "онлайн посещения".   
Точно както в учебния център на място, инструкторът развива индивидуалните способности за учене и насърчава успехите в училище на всяко дете чрез прецизно наблюдение на отношението към ученето и постигнатия успех, за да може да планира следващите стъпки на обучение и да предоставя подходящите за индивидуалното ниво работни листове.

Комбинацията от индивидуално подбраните за детето работни листи и внимателното наблюдение от инструктора по време на работата с тях е гаранция за успех. Постоянната обратна връзка от инструктора допринася за това и стимулира прогреса в обучението на детето.
 
Целта на програмата KUMON е да развие максимално потенциала на всяко дете, като създава у него положителна нагласа към ученето и изгражда основни умения, които са му необходими, за да учи самостоятелно и с радост.

Прегледайте нашите Помощни теми

Щракнете върху изображението по-долу, за да научите повече за онлайн обучението в KUMON и хибридните учебни центрове.

Намерете учебен център KUMON близо до Вас.

Сега нашите инструктори предлагат и онлайн занимания!