3 минути за четене

Увереност в себе си - важна основа за всеки успех в обучението

юни 2020
Увереност в себе си - важна основа за всеки успех в обучението

Често упражнението започва там, където едно дете има трудности. "Упражнение", това означава за детето да се занимава със задачи, които го затрудняват, които не може да реши или може да реши трудно. По този начин то преживява обучението като нещо мъчително. Много деца, които при постъпване на училище са били ентусиазирани и изпълнени с радост, с течение на времето губят желанието си, увереността в себе си, смелостта си. Те губят дори своята "жажда за учене" и имат чувството:" Не мога да се справя". Родители и учители, които в най-лошия случай го критикуват, или само споменават: "Моята дъщеря има трудности с математиката", допринасят за създаване на негативна самооценка.
 
Тогава започва фаза на мъчителни следобеди с домашни работи,  или детето получава допълнителна помощ чрез частни уроци; родителите му или частните учители му обясняват материала. В най-добрия случай тогава ученикът наваксва пропуснатото, но какви са неговите възгледи? "В крайна сметка мога да разбера учебния материал, ако ми се обясни достатъчно добре." В най-лошия случай той развива пасивно отношение към живота и дремещите в него таланти не могат да се развият напълно.
 
Как иначе би могло да се развива едно дете, ако упражнява това, което вече е разбрало добре? Непрекъснато се усъвършенства и на тази база усвоява новия материал до голяма степен самостоятелно стъпка по стъпка?
 
Това е подходът на метода KUMON.