3 минути за четене

Програмата на KUMON по математика

авг 2020
Програмата на KUMON по математика

Затова ние Ви питаме: Какво желаете за Вашето дете?
 
Ние вярваме, че всяко дете има потенциал да бъде успешно. В KUMON учениците се учат да търсят сами решенията, като се ориентират по примерите в работните листове. Така те се научават да мислят самостоятелно и развиват силни умения за решаване на проблемите.
 
Програмата на KUMON по математика, води децата чрез малки стъпки от разпознаване и писане на числата, през основните видове смятане, до все по-сложни математически концепции - като например диференциално и интегрално смятане. Както в спорта или музиката, ние не ограничаваме Вашето дете. То може да напредва в програмата толкова, колкото иска! От опита ни по цял свят знаем, че децата могат рано да постигнат значителен успех и след това в училище им е много по-лесно. Всяка степен на математическата програма се основава на знанието, придобито в предишната степен. Така се дава възможност за задълбочено разбиране на материала и се развива способността за прилагане на наученото.
 
По този начин децата в предучилищна възраст се подготвят оптимално за училище, защото се научават от ранна как се учи. След това при постъпване в училище, ученето става самостоятелен и естествен процес, както например дишането. Също така и децата, които са вече ученици могат да овладеят това умение, да изградят самоувереност и да си възвърнат радостта от ученето.
 
И така, кога ще започнете с Вашето дете?