Въпроси от родителите

С какво можем да Ви помогнем

Регистрацията и месечните такси варират между различните учебни центрове. Моля, щракнете тук, за да видите цените на най-близкия до Вас образователен център.
Образователната програма на Кумон е една дългосрочна програма. Моля, обсъдете с ръководителя на местния учебен център какви договорни споразумения се сключват.
Зад всеки преуспял ученик се крият родители, които го подкрепят и мотивират, и това важи и за работата с Кумон. Вашето дете би трябвало да е в състояние да работи самостоятелно по своите ежедневни Кумон домашни, тъй като Кумон инструкторът е съобразил домашните на детето Ви спрямо неговите способности. Подкрепата Ви се изразява не толкова в практическа помощ, когато „не му се получава“, колкото по-скоро с Вашето любопитство и въодушевление относно онова, което детето Ви научава ежедневно и способностите, с които се сдобива непрекъснато. Вашето дете е един „спортист“, а вие сте неговите „мажоретки“!
Основният принцип на Кумон е да се учи всеки ден по малко, за да се подобряват постепенно уменията и гладкостта на работа. Кумон инструкторът с удоволствие ще обсъди с вас нуждите на детето Ви от почивка и - доколкото е възможно - ще избере предварително задачи, които можете да вземете със себе си, така че детето Ви да може да развие още повече добрата си нагласа към ученето, дори и през ваканцията.
Тъй като Кумон образователната програма е програма за самостоятелно обучение, не е необходимо да преподавате на детето вкъщи. Всяка задача и всеки работен лист гради въз основата на предишните. Следователно Вашата задача е да подкрепяте и да окуражавате Вашето дете. Работните листи по математика и английски поемат преподаването, а инструкторът напътства ученика как да работи самостоятелно и да намира и ползва „ключа в материала“. Ще получите помагала с решенията, с чиято помощ ще маркирате задачите на децата.
Ние си сътрудничим с Вас като Кумон родители, и заедно окуражаваме Вашето дете да оползотвори потенциала си. Родителите играят една ключова роля за писането на ежедневните Кумон домашни. Определят на детето конкретно място и редовно време за работата и се грижат да няма смущения в учебната среда. Маркират решените работни листи на детето, за да може да ги поправи ако е необходимо. Не се въздържат от похвали и окуражителни думи, и се грижат да имат един добър контакт с инструктора. Ще получите помагала с решенията, с чиято помощ ще маркирате задачите на децата.

Имате ли други въпроси?