Включването ви към Кумон

С какво можем да Ви помогнем

Не. Нашите инструктори произхождат от най-различни поприща и покриват цялата гама, от мениджмънт и финанси, до педагогика и дори право. Много инструктори са Кумон родители, които са изпитали ефикасността на програмата за техните деца, и които поради това са решили да станат част от нашата разрастваща се мрежа и да помогнат и на други деца да реализират потенциала си.
Един учебен център трябва да е пригоден за деца, да има подходящ размер и оборудване и да спазва всички законови изисквания относно пожарната безопасност и предотвратяването на злополуки. Изискванията са регулирани по различен начин на общинско ниво. Все по-често нашите инструктори използват магазини, тъй като те имат лесен достъп, предлагат една добра видимост на търговската марка, както и един подобрен инструкционен потенциал, и им дават възможност да изградят контингента си от ученици по един ефикасен начин с перспективи за развитие.
Един учебен център обикновено е отворен за ученици между два и шест дни седмично; останалото време е предназначено за нуждите на вашия бизнес. С растежа на вашия учебен център ще удължите работното време и ще добавите и още дни.

Първите шест месеца могат да предоставят други изисквания, тъй като все още се обучавате по програмата, а същевременно набирате и ученици и сътрудници. Трябва да вземете предвид това и да се организирате добре
Независимо от възрастта или способностите си, всяко дете е един потенциален ученик на Кумон. Въз основа на наблюдения на пазара и на потенциалния интерес сме идентифицирали някои области, в които искаме да се разраснем. С удоволствие ще обсъдим с вас настоящи или бъдещи възможности. Затова, моля, обадете cвържете се с нашия франчайз екип в Германия на 0049 800 522 85 80.

Имате ли други въпроси?