Подкрепа от Кумон

С какво можем да Ви помогнем

Като франчайзополучател на Кумон ще получите съвети и сведения относно маркетинга и рекламата за вашия учебен център от нашия маркетингов екип на търговската марка Кумон. Като инструктор можете да ползвате нашата стандартна марка и нашите рекламни материали, и освен това ще имате достъп до нашия дизайнерски екип, който може да Ви подкрепи с персонализирани маркетингови материали. Макар че приложението на маркетингови мероприятия е отговорност на всеки отделен инструктор, ние сме до вас със съвети и дела. Нашата национална рекламна кампания, началната интернет страница на Кумон, страницата на вашия собствен учебен център, консултацията относно социалните мрежи и нашият телефонен център, който прехвърля новите запитвания за регистрация, ще са Ви също така полезни.
Необходимо е да владеете добре английски език и да имате добри математически познания на гимназиално ниво.
След успешното посещение на еднодневното ориентировъчно мероприятие ще обсъдите със сътрудник на Кумон вашия бизнес план и бъдещите перспективи за Вашия учебен център. Преди откриването, ще се обучавате за 10 дни в някой от водещите ни образователни центрове относно Кумон учебния метод за нашите програми по математика и английски. Заедно с други инструктори - колеги ще продължите и след откриването да участвате редовно в предлаганите от нас обучителни сесии, за да задълбочите познанията си относно Кумон метода на обучение.

Имате ли други въпроси?