Онлайн обучение и хибридни учебни центрове

Онлайн обучение и хибридни учебни центрове

С какво можем да Ви помогнем

Децата се свързват от компютъра или телефона (напр. чрез Zoom) към онлайн учебния център. Тук те биват наблюдавани и напътствани от инструктора по същия начин, както при обичайното присъствено посещение в учебния център.

KUMON обучава инструкторите в цял свят за работа в онлайн среда още от началото на 2020 г., затова те са напълно подготвени да осъществяват и поддържат онлайн комуникация с децата.
Децата се свързват от компютъра или телефона (напр. чрез Zoom) към онлайн учебния център, опознават се взаимно и се чувстват част от една учебна общност. Така те поддържат винаги връзка със своя инструктор и с други деца.

Типичното за KUMON - децата седят заедно, но всеки учи на подходящото за него ниво - съществува и при онлайн обучението. Атмосферата се отличава с активност, с чувство за принадлежност, но въпреки това с концентрираност.

Децата виждат успехите на другите и това ги стимулира и мотивира да продължават да учат и през почивните дни на (онлайн) учебния център.
"Онлайн обучението" е изпробвано и доказано като полезно за родители и ученици. И когато нищо друго (вече) не работи, безспорното предимство е, че обучението може да продължи.

Би трябвало да се спомене спестеното време от страна на родителите, тъй като не се налага пътуване до учебния център.

KUMON инструкторът получава още по-добра представа за отношението към ученето при наблюдаване на детето в домашна среда. Така инструкторът може да окаже на детето още по-индивидуална помощ.

Понякога в онлайн учебния център контактът е дори по-интензивен, отколкото в "истинския" учебен център, защото, от една страна, инструкторът и учениците се виждат и чуват взаимно по-ясно, а от друга страна отсъстват много фактори, които оказват влияние в учебния център: позвънявания, търсене на работни материали или разговори с родители (за тях има отделни срещи).
Ако е възможно, учебните центрове са отворени, разбира се, както обикновено. Едновременно се предлагат обаче и онлайн занимания.

Това означава, че децата, които учат онлайн, са включени "на живо" в учебния център. Така искаме да гарантираме чувството на сигурност у родителите и децата по всяко време при обучението с KUMON и увереност, че обучението винаги може да продължи.

Сега Вие като родители можете да реагирате по всяко време в случай на промяна в личните или обществените обстоятелства, и да решите сами дали Вашето дете ще посещава учебния център на място или онлайн.

Имате ли други въпроси?