Какво прави Кумон?

С какво можем да Ви помогнем

Кумон предлага много повече от частни уроци и се отличава рязко от конвенционалното училищно образование. Вместо да подготвя учениците за конкретни тестове или изпити, Кумон подготвя учениците за самостоятелно учене, и то посредством индивидуализирани напътствания и внимателно избрани работни листове.

Паралелно с развитието на ключови способности по математика и английски, всеки ученик на Кумон изгражда своите умения за самостоятелно обучение и увереност в собствените си възможности. Това означава, че един ученик на Кумон не зависи - нито се ограничава - от уменията и знанията на другите.
Методът Кумон е подходящ за всички деца. Това се дължи на нашия индивидуализиран подход към образованието, който винаги си поставя въпроса: „Какво точно владее детето и какво би била подходящата следваща стъпка за него?“ Ние отхвърляме приписването на епитети, дали едно дете е „слабо“ или „силно“. Характеризираме учебните способности не само спрямо степента на разбиране, но и на процеса - как мисли и работи едно дете, както и на нагласата му спрямо ученето. Долавяме всички умения в тези области, и границите се избутват все по-нататък.

След един входящ тест се съставя учебен план за развитието на способностите на детето, така че то - независимо от началната си точка - да достигне до Международния Кумон Стандарт (една международна апроксимация на съответните училищни нива). Учениците с особени образователни нужди са точно толкова добре дошли при нас, колкото и надарените и талантливи деца, както и всички останали, които са убедени, че могат да постигнат повече и да разкрият потенциала си.
На учениците на Кумон се задава индивидуално количество материали за ежедневна работа, тъй като редовното занимание с подходящия обем води до по-трайни учебни успехи, отколкото по-дълготрайните учебни усилия, които се сменят с продължителни паузи. Учи се по-ефективно и се напредва по-бързо, тъй като наученото се затвърждава по-добре в дългосрочната памет посредством ежедневното упражняване. Тази практика е полезна и за усвояването на добри учебни навици и за позитивното отношение към ученето.
По същество Кумон подготвя за тези изпити, защото, паралелно с различните аспекти, свързани със съдържанието, се развиват и упражняват съществени умения като акуратно разглеждане, внимателно четене и задълбочено мислене. При това, работата при Кумон не е строго ориентирана спрямо училищния учебен план.

В дългосрочна перспектива, редовното учене с Кумон снабдява Вашето дете с необходимите инструменти, за да може да постигне професионални успехи. Нашите ученици често установяват, че посредством работата с Кумон са усвоили умения и опит, които им помагат да се представят добре на различните изпити, тъй като Кумон не само укрепва познанията по математика и английски, но и самоувереността и независимостта, както и междудисциплинарните способности, които са от полза в много експертни области. Освен това, посредством финалния Кумон тест, който полагат след всяко ниво, учениците се запознават добре с изпитните условия.
Гладкото и своевременно обработване на работните листи играе една съществена роля при решаването на задачите. Това означава, че задачите се решават не само акуратно, но и бързо. Едно е да се намери решението на задачата 8 по 7, а съвсем друго - да разполагаш веднага с готовото решение. Двете заедно, гладкостта и акуратността, са ключът, който води Вашето дете към успешното справяне със сложни задачи.
Образователната програма на Кумон е програма за самостоятелно обучение, но всеки ученик непрекъснато получава подкрепа от своя инструктор. Внимателно разработените работни листи показват на учениците как могат да намерят сами решенията, като при необходимост инструкторът може да окаже помощ. Главната задача на един Кумон инструктор се състои в това, да наблюдава учениците, докато работят, и да ги напътства как да открият решението в материала: Така се тренират умението да гледат внимателно, да сравняват, да се осланят на съществуващи знания и често просто да се пробват сами. Необходима предпоставка е задачите да не са никога нито прекалено трудни, нито прекалено лесни.

Имате ли други въпроси?