Как работи Кумон и какви предимства има за Вашето дете?

С какво можем да Ви помогнем

Няма определена възраст за това. Понастоящем имаме деца, които са едва на две години, както и ученици, които са на прага на следването. В някои образователни центрове са се записали дори и възрастни хора и пенсионери, за да доразвият своите способности. Кумон помага на деца на каквато и да е възраст и независимо от техните способности. Колкото по-рано започнат, толкова по-скоро ще се сдобият с умения и ще се възползват максимално. В момента, в който Вашето семейство е готово да се ангажира с един дългосрочен образователен процес, Кумон центърът е готов да ви помогне за постигането на тази цел.
До никаква. Един ученик на Кумон напредва не според своята възраст, а в зависимост от настоящите си умения. Нашият опит ни е убедил, че всяко дете разполага с един безграничен потенциал и може да се справи дори и с непознати училищни материали, ако е открило колко са приятни собствените му успехи. Имаме ученици на сходна възраст, които работят с различни материали, и ученици на различна възраст, които се обучават с едни и същи материали. Единственият критерий са нуждите на ученика, а не възрастта му.
Като една глобална програма, Кумон не следва училищен учебен план, а допълва учебните планове по цял свят. Най-важната цел на Кумон метода се състои в развитието на уменията за самостоятелно обучение. Тези умения за самостоятелно обучение са от полза за постиженията на учениците, извън всякакви учебни планове. Kymon обучението е съобразено с оптималната образователна среда на всеки ученик, независимо от възрастта му, и по този начин гарантира, че посредством избраните задачи се развиват способности, самоувереност и умения.
Учениците на Кумон посещават учебния център два пъти седмично. Остават там, докато свършат с определеното количество дневна работа, което обикновено трае около 30 минути на предмет и зависи от настоящите нужди на учениците, от степента на трудност на задачите и на операциите в учебния център. Това е различно за всяко дете и се развива с течение на времето.
Най-хубавата награда, която може да получи едно дете за своите усилия, е самоувереността, че може да се справи с всяко предизвикателство, и гордостта, че е овладяло задачи с повишена трудност. При все това, ние сме убедени, че е не по-малко важно да награждаваме учениците за техните успехи. Учениците на Кумон могат да спечелят в течение на своето пътешествие многобройни отличия, като признание за постигането на важни междинни цели или за ученето на едно напреднало за възрастта им ниво. Също така, на местно ниво се провеждат церемонии по награждаване, в които участват ученици и родители и празнуват заедно успехите на учениците на Кумон.

Имате ли други въпроси?