Как мога да стана Кумон инструктор?

С какво можем да Ви помогнем

Ако искате да направите един франчайз, трябва да инвестирате минимум 1.000 €. В това са включени първоначалната лицензионна такса, а също така са предвидени и разходи за рекламни дейности в течение на първите 12 месеца (респективно за 15 месеца, ако поемете съществуващ учебен център). В допълнение, по отношение на ликвидността трябва да се вземат предвид и финансовите средства за наем и други текущи разходи. В случай на препродажба на лиценза, на напускащия инструктор се заплаща обезщетение за придобиването на бизнеса.
От момента на първоначалното запитване, на инструкторите са необходими от три до шест месеца, за учредяването на центъра. Сроковете варират в зависимост от местоположението и от това дали става въпрос за нов или действащ Кумон учебен център.
Кумон предлага един изпитан бизнес модел, и като франчайзополучател на Кумон установявате връзки с едно предприятие с глобален успех, което съществува вече от 60 години и понастоящем функционира в повече от 50 страни по целия свят. Кумон има над 4 милиона ученици по света.

Можете да ползвате нашите уникални уроци по математика и английски и да се възползвате от нашите всеобхватни дейности за обучаване и подкрепа. Популярността на марката Кумон ще ви помогне да си изградите един устойчив контингент от ученици, така че да имате
Работата на един Кумон инструктор изисква да работите на пълно работно време.
Като франчайзополучател можете да ръководите с помощта на целия екип на Кумон Вашия собствен бизнес и да ползвате уникалния Kymon метод на обучение. Програмите на Кумон са така разработени, че учениците могат да работят самостоятелно и да бъдат напътствани от инструктора. Като инструктор, разбирането Ви за програмата е от централно значение за успеха на вашите ученици. С тази цел се подлагате на едно комплексно обучение, за да усвоите основните знания за материалите от програмата и техните приложения. Така можете да помогнете на учениците си да постигнат големи успехи.
Интересуват ни хора, които имат страст към образованието и възпитанието, както и към развитието на децата; които искат да ръководят собствен бизнес и да станат Кумон инструктори, като същевременно разполагат и с добри познания по математика и английски. Цялостното обучение се поема от Кумон. Кандидатите трябва да имат завършено образование или еквивалентна диплома, да разполагат с шофьорска книжка, както и да отговарят на всички законни изисквания за работа в България. Всеки потенциален инструктор полага тест както по математика, така и по английски.
Да. Всички необходими удостоверения относно закрилата на детето са част от процеса на кандидатстване, и в България това е свидетелството за съдимост. То трябва да бъде предоставено преди първоначалното обучение при Kymon.
За да се избегне смущението в операцията на учебния център, мениджър по набирането на франчайзи ще Ви свърже с активни инструктори-колеги и ще Ви организира посещение в определен учебен център. Освен това, част от Вашето първоначално обучение се извършва в някои от водещите ни учебни центрове, така че да успеете да наберете практически опит в средата на съществуващ учебен център, преди да откриете Вашия.

Имате ли други въпроси?